Financial Spotlight – April 2021

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Belastingen in de post-Covid wereld

Momenteel is het noch al monetaire en budgettaire steunmaatregelen die de klok slaan. Desalniettemin is het nuttig om na denken over de oriëntatie van de overheidspolitiek eens de wereldeconomie niet langer in recessie is. Op monetair vlak zijn de markten ervan overtuigd dat de rentevoeten meer dan traag zullen normaliseren of dat de huidige bodemrentes zelfs het nieuwe normaal zullen worden. Dat is een stevige veronderstelling zeker omdat het er van uit gaat dat de overheid erin zal slagen de neveneffecten van zo lage rentevoeten te beheren. In dit stuk hebben we het over de andere dimensie. Wat er met de overheidsfinanciën na de crisis? En in het bijzonder wat met de fiscaliteit en de gevolgen ervan op beursgenoteerde bedrijven. De analyse is bewust algemeen gehouden en heeft niet de situatie van het een of ander land in gedachten.

Lees verder : Financial Spotlight 2104 NL