Financial spotlight – Mei 2024

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Te mooi om te blijven duren

De noodzaak van een koerswijziging van onze economieën, in het bijzonder in de geïndustrialiseerde wereld, is duidelijker dan ooit. De gevolgen van de klimaatverstoring en de schade aan de biodiversiteit op de menselijke gezondheid en levenskwaliteit worden steeds tastbaarder. De klimaatscepsis, hoewel nog steeds veel te wijdverspreid gezien de wetenschappelijke consensus, neemt af, maar de rol van de financiële wereld in de transitie krijgt van verschillende kanten tegenwind. Omdat duurzaam beleggen van het vermogen dat onze klanten ons toevertrouwen de kern vormt van het DNA van Orcadia AM, vonden we het belangrijk om onze visie te delen in het licht van deze recente kritieken.

Wapens en duurzaam beleggen

De inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022, ondertussen al meer dan twee jaar geleden, heeft ons ertoe aangezet om met een andere blik naar de wapenindustrie te kijken. Tot dan was er een brede consensus – ook onder beheerders die een zeer ‘light’ versie van duurzaam beleggen praktiseerden – om deze sector uit het zogenaamde ‘belegbaar’ universum te verbannen.  Hoewel er vanzelfsprekend ook vóór februari 2022 militaire budgetten, conflicten en dreiging ervan waren, was deze kwestie tot dan toe niet aan de orde. 

Vandaag beseffen onze Europese democratieën dat een goed uitgerust leger geen relikwie is van oude angsten, maar een noodzaak is in het licht van de zeer reële gevaren van grootschalige agressie. Indien het een “must” is om te kunnen beschikken over een leger dat zichzelf kan verdedigen, moeten we dan ons oordeel over beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie niet herzien en ze als “belegbaar”, of zelfs positief voor het algemeen belang beschouwen, tot op het punt dat de sector in onze beleggingen een voorkeursbehandeling moet krijgen? 

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Managemen