Ontvangst

Full 1

Duurzaam beleggen


Financiële waarden moeten verzoend worden met menselijke waarden

Full 1

Investing in good company


Bij Orcadia Asset Management maakten we van duurzame beleggingen de kern van ons bedrijf

Full 1

Het nuttige aan het aangename koppelen


Om samenwerking te stimuleren worden de loonverschillen beperkt en de bezoldiging gesolidariseerd.

WAARSCHUWING 

We zijn werden gewaarschuwd dat fraudeurs zich momenteel onder andere de naam en het logo van ons bedrijf toe eigenen.  Deze personen, die ons totaal onbekend zijn, proberen creditcardgegevens te verkrijgen. Orcadia Asset Management S.A. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke daden, die op een frauduleuze wijze in haar naam zouden zijn gepleegd.


Orcadia Asset Management heeft de ambitie om een drievoudige missie te realiseren: 

het aanbieden van zeer hoogstaande vermogensbeheerdiensten, het actief promoten van verantwoord beleggen volgens stringente standaarden, en het tentoonspreiden van een voorbeeldige professionele ethiek ten dienste van het algemeen belang. Hierbij zullen we streven naar het laten convergeren van de wensen van onze klanten, het welzijn van onze medewerkers en het algemeen belang.

Orcadia Asset Management wordt op vandaag erkend voor haar beheerresultaten (gecorrigeerd voor het risico) net zoals voor haar sterk dubbel engagement. Als vermogensbeheerder op vlak van verantwoord beleggen en, als bedrijf voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Orcadia Asset Management is vastbesloten deze enthousiasmerende weg te blijven bewandelen opdat haar succes de dominante spelers in de financiële sector zou aanzetten hun gewoontes aan te passen en hun maatschappelijk rapport aanzienlijk te verbeteren. 


De diensten van Orcadia

Orcadia Asset Management biedt vermogensbeheerdiensten aan die performance, risicobeheer, hoogstaande dienstverlening en maatschappelijke toegevoegde waarde combineren voor zowel private als institutionele klanten door middel van discretionair of gesicaviseerd beheer.

Verantwoord beleggen

Bij Orcadia Asset Management maakten we verantwoord beleggen de kern van ons beroep. Hierbij zijn onze eisen op vlak van duurzaamheid ambitieus en ligt ons gedrag als onderneming in lijn met de maatschappelijke wensen van onze klanten.

De verdiensten van een Sicav

Orcadia Asset Management richtte als promotor de compartimenten Orcadia Global Sustainable Balanced, Orcadia Global Sustainable Dynamic, Orcadia Equities EMU SRI Ex-Fossil binnen de Luxemburgse sicav Protea Fund op.