Verantwoord beleggen

Daar waar anderen tegelijkertijd duurzaam en “ander” beheer (dat we niet als “niet-duurzaam” zouden durven omschrijven) aanbieden, waarbij al te vaak de uurzaamheidsvereisten bescheiden blijven, staat bij Orcadia AM duurzaam beheer centraal en zijn de vereisten ambitieus. Ons gedrag als onderneming ligt in lijn met de maatschappelijke verwachtingen van onze klanten.

De naam Orcadia reflecteert dit. Hij is geïnspireerd door Orcades, de Latijnse naam van Orkney. Deze eilandengroep, gesitueerd ten noorden van Schotland, is een uniek laboratorium op onze planeet omdat alle energiebehoeften met hernieuwbare bronnen gedekt worden, wat zowel de levenskwaliteit van haar inwoners als de planeet ten goede komt.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Hoe vult Orcadia AM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in? Onderstaande tekst licht dit toe.

 

Waarom ?

Er zijn twee totaal onafhankelijke, maar perfect te combineren, redenen waarom men zou kiezen voor verantwoord beleggen. Samengevat kan het gemotiveerd worden door ethische of “extra-financiële” overwegingen, maar evenzeer door het aantrekkelijker risicogewogen rendement. Een
klant kan kiezen voor verantwoord beleggen door een van deze drijfveren … of door beiden! Hieronder vindt u meer informatie.

 

Hoe ?

De richting waarin de reglementering evolueert is duidelijk. In het bijzonder in de Europese Unie sinds het in voege treden in maart 2021 van de SFDR-verordering (« Sustainable Finance Disclosure Regulation”). Desalniettemin is er op vandaag geen uniforme definitie van “verantwoorde belegging”. Aangezien eenieder zijn ethische voorkeuren heeft, zal een universele definitie ervan ook nooit bestaan. Tegelijkertijd kan er een brede consensus ontstaan over maatschappelijke criteria
waarmee een belegger rekening zou kunnen willen houden.

De tekst hieronder beschrijft verschillende benaderingen op vlak van verantwoord beleggen, ook wel ESG genoemd omdat het rekening houdt met criteria op milieuvlak (environment), sociaal (Social) vlak en bestuursvlak (Governance). U vindt ook meer details over dewelke Orcadia AM heeft weerhouden.

Ons referentiekader

Meer technisch, voor het bepalen van het universum waaruit de aandelen of bedrijfsobligaties worden gekozen, maken we gebruik van het ESG-universum (Environmental, Social and Governance) van MSCI. Zij sluiten binnen elke sector die helft van de bedrijven uit waarvan de maatschappelijke prestaties als minder goed worden beschouwd. Het merendeel van onze beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties maakt deel uit van dit ESG-universum. We beleggen ofwel rechtstreeks in bedrijven die deel uitmaken van deze indices, ofwel via ETFs (“Exchange Traded Funds”).

SFDR

De SFDR-verordening klasseert fondsen in drie categorieën: artikel 6, artikel 8 en artikel 9. Onder artikel 6 van de SFDR verordening vallen fondsen die geen duurzame criteria of ESG (Environment (milieu), social (sociaal) and governance (bestuur)) promoten. Artikel 8 heeft betrekking op fondsen die milieu- en/of sociale kenmerken promoten. Artikel 9 heeft betrekking op fondsen waarvan de beleggingsdoelstelling duurzaamheid is. Aan deze 3 categorieën is een kleurcode gekoppeld, respectievelijk “grijs”, “lichtgroen” en “donkergroen”.

 

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et pour analyser notre trafic. View more
Accept
Vous êtes ?
Particulier Professionnel
Votre pays de résidence ?
Belgique Luxembourg France Royaume-Uni Pays-Bas Autre
Quelle est votre langue ?
Français Néerlandais