Financial spotlight – Juni 2024

Spotlight
Geplaatst op
  • MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Demografie en Financiële markten

Alles evolueert, zelfs de grondstromingen, en demografie is geen uitzondering. Vandaag de dag zijn de demografische voorspellingen aanzienlijk neerwaarts bijgesteld en is het scenario van een planeet bevolkt door 12 miljard of meer mensen in 2100 opgeborgen. De Verenigde Naties voorspellen nu tegen die tijd een wereldbevolking van minder dan 11 miljard met een plafonnering voor een daling. In geïndustrialiseerde landen ligt het vruchtbaarheidscijfer, d.w.z. het aantal kinderen per vrouw op vruchtbare leeftijd – niet te verwarren met het geboortecijfer, de verhouding tussen het aantal geboorten en de bevolking – ver onder de 2,1. Dit vruchtbaarheidscijfer zorgt, indien er geen migratie en verandering in de levensverwachting is, voor een stabilisatie van de bevolking. In Italië en Spanje ligt het merkelijk onder de 1,5. In Zuid-Korea is het zelfs minder dan 0,8. Met zo’n cijfer en bij ongewijzigde migratie halveert de bevolking in 3 generaties tijd! En het zijn niet alleen Europa, Japan en Korea die zo’n laag vruchtbaarheidscijfer hebben. Rusland, Turkije, Brazilië, Iran – de lijst van landen is lang en bevat ook China, met een vruchtbaarheidscijfer van 1,2. China ondervindt iets dat we nog niet bij andere landen zagen: verouderen voor je rijk wordt! Tegelijkertijd zien we een sterke demografische groei in sommige delen van de wereld, met name in Afrika. 

In België kondigde het Planbureau onlangs (februari 2024) een neerwaartse herziening aan van de lange-termijn fertiliteitshypothese naar 1,6. Van een dieptepunt van ongeveer 1,55 midden jaren ‘90, steeg de vruchtbaarheid geleidelijk tot 1,86 in 2008, maar viel sindsdien terug tot slechts 1,52 in 2022. De aangehaalde redenen om dit lage niveau te verklaren zijn uiteenlopend:  

− moeilijkheden om werk en gezinsleven te combineren; 

− toegenomen onzekerheid en onveiligheid op individueel en mondiaal vlak; 

− instabiliteit in relaties en carrières; 

 

− de kosten van huisvesting.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Managemen