Wie zijn we ?

Omschrijving van onze beheerdiensten

We hebben ervoor gekozen om ons te concentreren op het vermogensbeheer. Opdat we een adequate beheerstrategie zouden kunnen uittekenen is het absoluut noodzakelijk om de nodige analyse capaciteit te hebben zowel op macro-economisch vlak als op dat van de financiële markten.

Een ander, primordiaal, deel van een adequate beheerstrategie is de correcte inschatting van het risicoprofiel van elke klant. Ook hier wensen we buitengewoon veel aandacht aan te besteden.

Daarom werden alle activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het beheer van de portefeuille, zoals de deposito-houdende bank, het uitvoeren van orders, informatica en dergelijke uitbesteed bij gereputeerde partners in hun respectievelijk domein. We hebben voor onze klanten een competitief tarief onderhandeld dat we in alle transparantie doorrekenen. We bieden onze diensten aan in Luxemburg, België, Frankrijk en Nederland.

 

Twee beheerwijzen

 

Ons aanbod bestaat uit 2 beheertypes: discretionair beheer en gesicaviseerd beheer.

Discretionair beheer

In het kader van het discretionair beheer delegeert de klant de verantwoordelijkheid over het beheer aan Orcadia Asset Management. Vanzelfsprekend wordt hij op regelmatige basis geïnformeerd over de evolutie van zijn portefeuille en over de achterliggende analyse die de basis
vormt van de beheerbeslissingen.

Gesicaviseerd beheer

Bij het gesicaviseerd beheer wordt ingeschreven in deelbewijzen van het compartiment van de sicav Protea – Orcadia Global Sustainable Balanced. Zoals bij elke sicav is deze in handen van zijn inschrijvers, met andere woorden diens aandeelhouders. De middelen van de sicav worden geïnvesteerd volgens de strategie bepaald door Orcadia Asset Management.

Financiële planning & krediet

We begeleiden ook onze klanten in hun eenvoudige financiële planning. Hier wordt rekening gehouden met hun familiale bezorgdheden en de verwachte in- en uitstromen van kapitaal. In een eerste fase zullen onze adviezen rond vermogensstructurering zich beperken tot het verstrekken van meer algemene informatie rond de verschillende technieken en manieren van schenking en overdracht van het patrimonium. Zeer vaak worden onze klanten naar aanleiding van zulke gesprekken in contact gebracht met de beste specialisten (notarissen, advocaten, accountants, vastgoedspecialisten en dies meer).

In bepaalde omstandigheden kunnen we onze klanten ook bijstaan rond het aangaan van kredieten. Voor het begeleiden van onze klanten, zowel op vlak van vermogensstructurering als op vlak van kredieten ontvangt Orcadia Asset Management geen enkele vergoeding. Hiermee vermijden we elke mogelijke vorm van belangenconflict.

Het Team

Het is onze ambitie een performant, duurzaam en gepersonaliseerd beheer aan te bieden. Dit vereist analysecapaciteiten op macro-economisch en financieel vlak maar ook de capaciteit om het profiel van elke klant goed in te schatten en hem of haar in alle omstandigheden te kunnen begeleiden. Bij het samenstellen van het team werd dan ook in het bijzonder aandacht geschonken aan de complementariteit van de  competenties … en aan de convergentie van de waarden.

Wij hebben geopteerd om de aanverwante activiteiten uit te besteden aan gereputeerde dienstverleners (depositohoudende bank, informatica, boekhouding) om ons te concentreren op het beheer van de portefeuilles en de relaties met de klant.

Bestuurders

Etienne de Callataÿ

etienne.decallatay
@orcadia.eu

Geert De Bruyne
CEO
geert.debruyne
@orcadia.eu

Patrick Keusters

patrick.keusters
@orcadia.eu

Het Orcadia Asset Management-team

Eric Lobet
Dirigeant agréé
eric.lobet
@orcadia.eu

Günter Van Rossem

gunter.vanrossem
@orcadia.eu

Quentin Balthazar

quentin.balthazar
@orcadia.eu

De waarden van de onderneming

De financiële wereld dient verzoend te worden met de maatschappelijke waarden.

Verantwoord beleggen

We hebben de ambitie om een referentie te worden op vlak van maatschappelijke verantwoordelijk gedrag in al zijn facetten en dit op een globale en coherente manier. Dit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de maatschappij vertaalt zich ook in ons engagement om 10% van onze winst te schenken aan goede doelen.

Deze ambitie is ook zichtbaar in andere facetten. Zo hebben we bewust gekozen voor bureaus die uitmuntend zijn op milieuvlak. De bureaus van Solarwind werden bekroond op de milieuconferentie COP 21 in december 2015 in Parijs.

Partnership

  De wil van de oprichters was een onderneming te creëren waar partnership centraal staat. Een onderneming waarbij elke medewerker zich volop kan ontplooien door zich op professioneel vlak goed te voelen en zijn talenten te kunnen ontwikkelen. De oprichters zijn er ten zeerste van overtuigd dat dit de dienstverlening aan de klant enkel ten goede kan komen. In deze geest is de loonspanning, het verschil tussen de hoogste en de laagste vergoeding, beperkt. Daarenboven hangt de eventuele variabele verloning af van het succes van het team in zijn geheel om zo de samenwerking te stimuleren.

Een duidelijke, transparente en competitieve tarifering

Gezien het belang dat wij hechten aan het aligneren van onze belangen met die van onze klanten, beperken de inkomsten van Orcadia zich tot de beheercommissie. Alle andere kosten (distributiecommissies, bewaarlonen, transactiekosten, wisselkosten) hebben we, met louter het belang van onze klanten voor ogen, genegotieerd met onze externe partners. Zonder de minste retrocessie, of gelijk welk ander financieel belang, ten onze gunste.
Het blijft financieel volledig neutraal voor Orcadia, ongeacht of er veel of weinig transacties plaatsvinden, of de beleggingen in deze of gene activaklasse gebeuren. We houden ons aan een duidelijke, transparante en competitieve tarifering. Binnen onze patrimoniale sicavs is een gedeelte van de beheersvergoeding gelinkt aan de gerealiseerde returns.

SUSTAINABILITY

TRANSPARANTIE

UITMUNTENDHEID

ENTREPRENEURSHIP

Onze Partners

We hebben ervoor gekozen om ons te concentreren op ons hoofdberoep, het vermogensbeheer. Alle activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het beheer van de portefeuille werden uitbesteed. Hierbij rekenen we niet alleen de diensten geleverd door de deposito-houdende bank: het bewaren van de activa, het correct incasseren van coupons, het afwikkelen van transacties en diens meer. Maar ook het administratief beheer van de sicavs, de financiële planning en vermogensstructurering, de boekhouding en interne audit en de ondersteuning op informatica en juridische vlak werden uitbesteed. Telkens aan gereputeerde partners in hun respectievelijk domein.

Dit model combineert verschillende voordelen. Dankzij de specialisatie van onze partners genieten we van de beste expertise. Daarenboven zorgt het ervoor dat de belangen van onze klanten en onszelf gealigneerd zijn en dat we de scherpst mogelijke tarieven onderhandelen.

Het Groothertogdom Luxemburg heeft, aangezien het bij uitstek het belangrijkste centrum voor activabeheer in continentaal Europa is, een zeer brede waaier aan experten. Dit zowel in aantal als in ervaring. Hierdoor kunnen we de concurrentie maximaal laten spelen in het voordeel van onze klanten en dit zowel op vlak van kwaliteit als van prijszetting.

Deposito-houdende banken

De klanten van Orcadia dienen een rekening aan te houden bij een van onze deposito-houdende banken. Om hun belangen zo goed mogelijk te dienen in Luxemburg, België en Frankrijk hebben we bijzonder aantrekkelijke voorwaarden bedongen bij onderstaande deposito-houdende banken. Deze scherpe tarieven worden, zonder enig financieel belang ten onze gunste, rechtstreeks aan onze klanten doorgerekend.

BELGIË

LUXEMBURG

FRANKRIJK

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et pour analyser notre trafic. View more
Accept

Etienne de Callataÿ

Belg, geboren in 1962. Na zijn opleiding als econoom (Universiteit van Namen en London School of Economics), werkte Etienne eerst in de studiedienst van de Nationale Bank van België en bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarna werd hij adjunct-kabinetschef van premier J.-L. Dehaene, om vervolgens in dienst te treden bij een private bank. Daar was hij onder meer hoofdeconoom, voorzitter van het investeringscomité, lid van het directiecomité en bestuurder.

Hij is gastdocent aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Namen en ook Senior Fellow aan het Itinera Institute.
Hij is daarnaast bestuurder van de sociale onderneming Les Petits Riens / Spullenhulp, van Special Olympics Belgium, van het Hydralis-pensioenfonds en van het Solifin-netwerk.

 

Geert De Bruyne

Belg, geboren 1965. Econoom van opleiding (UFSIA, Antwerpen en Universiteit van Namen). Geert begon zijn loopbaan aan de Universiteit Antwerpen waar hij gedurende 2 jaar assistent economie
was, voordat hij bij een private bank aan de slag ging.

Hij startte er zijn carrière in Brussel als financieel analist om daarna gedurende 23 jaar in de Luxemburgse dochteronderneming van de groep te werken. Eerst als hoofd private banking (10
jaar), daarna als gedelegeerd bestuurder (13 jaar).

Hij bekleedde ook verschillende bestuursmandaten in gereguleerde en niet-gereguleerde Luxemburgse structuren.

Patrick Keusters

Belg, geboren in 1959. Na het behalen van een licentiaat in de rechten (Universiteit van Leuven) en in management (Universiteit van Gent), begon hij in 1985 zijn loopbaan bij Citibank in de afdeling Corporate Banking, voordat hij in 1991 bij een private bank aan de slag ging.

Hij werd er bestuurder en lid van het directiecomité in 2000, en vanaf 2004 gedelegeerd bestuurder Luxemburg en België. Hij was er onder andere verantwoordelijk voor de kredieten, het risicobeheer,
de boekhouding, compliance en de operationele en juridische diensten.

Hij is ook voorzitter van de raad van bestuur van Tribeca AIFM SA, Stoll Security SA en de Belgian Royal Hockey Association. Hij is daarnaast bestuurder en voorzitter van het auditcomité van Axa
Banque SA.

Jacky Goossens

Nederlander, geboren in 1962. Burgerlijk ingenieur van opleiding (VUB, Brussel) en houder van een master in financieel beheer. Hij heeft 30 jaar ervaring in de financiële wereld, waarvan 3 jaar als IT-specialist, en vervolgens 27 jaar in een private bank met verschillende verantwoordelijkheden: financieel analist, private banker, institutioneel adviseur en sicav-beheerder. Hij nam er meer dan 20 jaar deel aan het beleggingscomité waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter ervan. Jacky is bestuurder van de Lion Foundation.

Eric Lobet
Dirigeant agréé

Belg, geboren in 1969. Na zijn studies als handelsingenieur (HEC Liège), was hij 15 maanden externe auditor voordat hij bij een private bank in dienst trad.

Daar was hij 5 jaar werkzaam in de afdeling institutioneel beheer. Daarna werd hij verantwoordelijk voor de beleggingen in discretionair beheer (asset allocatie, keuze van individuele effecten en fondsen, beheer van modelportefeuilles, lid van beheerscomités) voor private klanten. Hij was ook “dirigeant agrée” van een dochteronderneming voor institutioneel beheer. Hij trad in 2016 in dienst
bij Orcadia Asset Management.

Olivier Masse

Belg, geboren in 1968. Econoom (UCLouvain FUCaM, Bergen), met meer dan 20 jaar professionele ervaring in private banking.

Eerst als beheerder voor HNWI- en UHNWI-cliënten en als lid van het beheercomité en vanaf 2000 als verantwoordelijke voor het departement private banking voor cliënten met een mandaat (discretionair en adviserend). Hij trad in 2016 in dienst bij Orcadia Asset Management.

Gunter Van Rossem

Belg, geboren in 1974. Licentiaat Handelswetenschappen (EHSAL). Hij begon zijn loopbaan als beheerder van de technische reserves van een verzekeraar. Daarna ging hij in een private bank werken waar hij lid was van het strategie- en allocatiecomité, verantwoordelijk voor de selectie van individuele aandelen en verantwoordelijk voor de private banking-strategie.

Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het commerciële contact en het beheer van het vermogen van een beperkt aantal UH-klanten. Hij trad in 2016 in dienst bij Orcadia Asset Management.

Quentin Balthazar

Belg, geboren in 1981. Licentiaat in management behaald aan de Universiteit van Namen. Hij begon zijn carrière als projectmanager van regelgevende en operationele projecten om daarna de beleggingsfondsen te vervoegen. Hij trad in 2016 in dienst bij Orcadia Asset Management.

Tom De Pauw

Belg, geboren in 1970. Na rechten te hebben gestudeerd (kandidatuur in de rechten te Namen – FUNDP en de licenties te Leuven KULeuven), vervolgde Tom zijn studies met een licentie in het notariaat (KULeuven), een graduaat in de fiscaliteit (Fiscale Hogeschool Brussel) en tot slot een master in het vennootschapsrecht (KUBrussel met promotor prof. K. Geens), kortom 10 jaar studies in verschillende juridische domeinen.

Hij begon zijn professionele carrière met een notariële stage in Brussel. Vervolgens werkte hij gedurende 21 jaar bij verschillende private banken alvorens in 2017 in dienst te treden bij Orcadia
Asset Management.

Charles David

Belg, geboren in 1966. Licentiaat in de economie (HEC Luik). Hij werkte 18 maanden in een marktzaal in Brussel voordat hij in een bank in de afdeling corporate banking ging werken. Vervolgens
verhuisde hij voor 3 jaar naar New York in de afdeling corporate finance. Daarna werd hij verantwoordelijk voor institutionele cliënten in België en vervolgens in Europa. Hij was ook
verantwoordelijk voor de dienst vastgoedfinanciering in België. Hij vervoegde Orcadia Asset Management in 2019.

Charlotte Pinson

Belg, geboren in 1996. Handelsingenieur van opleiding (HEC Luik). Charlotte vervoegde Orcadia Asset Management in 2019 als portefeuillebeheerder.

Louise Kerger

Belg, geboren in 1997. Na het behalen van haar diploma van Master in Banking and Asset Management (HEC Liège) in 2020 startte ze als consultant bij een van de Big Four. Ze vervoegde Orcadia Asset Management in 2022

Thierry Moinet

Belg, geboren in 1975. Hij behaalde een masterdiploma in Beheerwetenschappen (Universiteit van Namen) en startte bij een Belgische private bank. Na twaalf jaar als valutahandelaar te hebben gewerkt, werd hij in 2010 verantwoordelijke voor de afdeling financiële markten van de Luxemburgse dochteronderneming. In 2018 werd hij binnen de investment banking-divisie co-verantwoordelijke voor de marktactiviteiten van de groep. In 2020 werd hij verantwoordelijk voor het balansbeheer (ALM) van de bank alvorens in augustus 2023 Orcadia Asset Management te vervoegen.

Vous êtes ?
Particulier Professionnel
Votre pays de résidence ?
Belgique Luxembourg France Royaume-Uni Pays-Bas Autre
Quelle est votre langue ?
Français Néerlandais