Wie zijn we ?

Omschrijving van onze beheerdiensten

We hebben ervoor gekozen om ons te concentreren op het vermogensbeheer. Opdat we een adequate beheerstrategie zouden kunnen uittekenen is het absoluut noodzakelijk om de nodige analyse capaciteit te hebben zowel op macro-economisch vlak als op dat van de financiële markten.

Een ander, primordiaal, deel van een adequate beheerstrategie is de correcte inschatting van het risicoprofiel van elke klant. Ook hier wensen we buitengewoon veel aandacht aan te besteden.

Daarom werden alle activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het beheer van de portefeuille, zoals de deposito-houdende bank, het uitvoeren van orders, informatica en dergelijke uitbesteed bij gereputeerde partners in hun respectievelijk domein. We hebben voor onze klanten een competitief tarief onderhandeld dat we in alle transparantie doorrekenen. We bieden onze diensten aan in Luxemburg, België, Frankrijk en Nederland.

 

Twee beheerwijzen

 

Ons aanbod bestaat uit 2 beheertypes: discretionair beheer en gesicaviseerd beheer.

Discretionair beheer

In het kader van het discretionair beheer delegeert de klant de verantwoordelijkheid over het beheer aan Orcadia Asset Management. Vanzelfsprekend wordt hij op regelmatige basis geïnformeerd over de evolutie van zijn portefeuille en over de achterliggende analyse die de basis
vormt van de beheerbeslissingen.

Gesicaviseerd beheer

Bij het gesicaviseerd beheer wordt ingeschreven in deelbewijzen van het compartiment van de sicav Protea – Orcadia Global Sustainable Balanced. Zoals bij elke sicav is deze in handen van zijn inschrijvers, met andere woorden diens aandeelhouders. De middelen van de sicav worden geïnvesteerd volgens de strategie bepaald door Orcadia Asset Management.

Financiële planning & krediet

We begeleiden ook onze klanten in hun eenvoudige financiële planning. Hier wordt rekening gehouden met hun familiale bezorgdheden en de verwachte in- en uitstromen van kapitaal. In een eerste fase zullen onze adviezen rond vermogensstructurering zich beperken tot het verstrekken van meer algemene informatie rond de verschillende technieken en manieren van schenking en overdracht van het patrimonium. Zeer vaak worden onze klanten naar aanleiding van zulke gesprekken in contact gebracht met de beste specialisten (notarissen, advocaten, accountants, vastgoedspecialisten en dies meer).

In bepaalde omstandigheden kunnen we onze klanten ook bijstaan rond het aangaan van kredieten. Voor het begeleiden van onze klanten, zowel op vlak van vermogensstructurering als op vlak van kredieten ontvangt Orcadia Asset Management geen enkele vergoeding. Hiermee vermijden we elke mogelijke vorm van belangenconflict.

Het Team

Het is onze ambitie een performant, duurzaam en gepersonaliseerd beheer aan te bieden. Dit vereist analysecapaciteiten op macro-economisch en financieel vlak maar ook de capaciteit om het profiel van elke klant goed in te schatten en hem of haar in alle omstandigheden te kunnen begeleiden. Bij het samenstellen van het team werd dan ook in het bijzonder aandacht geschonken aan de complementariteit van de  competenties … en aan de convergentie van de waarden.

Wij hebben geopteerd om de aanverwante activiteiten uit te besteden aan gereputeerde dienstverleners (depositohoudende bank, informatica, boekhouding) om ons te concentreren op het beheer van de portefeuilles en de relaties met de klant.

Bestuurders

Etienne de Callataÿ

etienne.decallatay
@orcadia.eu

Geert De Bruyne
CEO
geert.debruyne
@orcadia.eu

Patrick Keusters

patrick.keusters
@orcadia.eu

Het Orcadia Asset Management-team

Eric Lobet
Dirigeant agréé
eric.lobet
@orcadia.eu

Günter Van Rossem

gunter.vanrossem
@orcadia.eu

Quentin Balthazar

quentin.balthazar
@orcadia.eu

De waarden van de onderneming

De financiële wereld dient verzoend te worden met de maatschappelijke waarden.

Verantwoord beleggen

We hebben de ambitie om een referentie te worden op vlak van maatschappelijke verantwoordelijk gedrag in al zijn facetten en dit op een globale en coherente manier. Dit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de maatschappij vertaalt zich ook in ons engagement om 10% van onze winst te schenken aan goede doelen.

Deze ambitie is ook zichtbaar in andere facetten. Zo hebben we bewust gekozen voor bureaus die uitmuntend zijn op milieuvlak. De bureaus van Solarwind werden bekroond op de milieuconferentie COP 21 in december 2015 in Parijs.

Partnership

  De wil van de oprichters was een onderneming te creëren waar partnership centraal staat. Een onderneming waarbij elke medewerker zich volop kan ontplooien door zich op professioneel vlak goed te voelen en zijn talenten te kunnen ontwikkelen. De oprichters zijn er ten zeerste van overtuigd dat dit de dienstverlening aan de klant enkel ten goede kan komen. In deze geest is de loonspanning, het verschil tussen de hoogste en de laagste vergoeding, beperkt. Daarenboven hangt de eventuele variabele verloning af van het succes van het team in zijn geheel om zo de samenwerking te stimuleren.

Een duidelijke, transparente en competitieve tarifering

Gezien het belang dat wij hechten aan het aligneren van onze belangen met die van onze klanten, beperken de inkomsten van Orcadia zich tot de beheercommissie. Alle andere kosten (distributiecommissies, bewaarlonen, transactiekosten, wisselkosten) hebben we, met louter het belang van onze klanten voor ogen, genegotieerd met onze externe partners. Zonder de minste retrocessie, of gelijk welk ander financieel belang, ten onze gunste.
Het blijft financieel volledig neutraal voor Orcadia, ongeacht of er veel of weinig transacties plaatsvinden, of de beleggingen in deze of gene activaklasse gebeuren. We houden ons aan een duidelijke, transparante en competitieve tarifering. Binnen onze patrimoniale sicavs is een gedeelte van de beheersvergoeding gelinkt aan de gerealiseerde returns.

SUSTAINABILITY

TRANSPARANTIE

UITMUNTENDHEID

ENTREPRENEURSHIP

Onze Partners

We hebben ervoor gekozen om ons te concentreren op ons hoofdberoep, het vermogensbeheer. Alle activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het beheer van de portefeuille werden uitbesteed. Hierbij rekenen we niet alleen de diensten geleverd door de deposito-houdende bank: het bewaren van de activa, het correct incasseren van coupons, het afwikkelen van transacties en diens meer. Maar ook het administratief beheer van de sicavs, de financiële planning en vermogensstructurering, de boekhouding en interne audit en de ondersteuning op informatica en juridische vlak werden uitbesteed. Telkens aan gereputeerde partners in hun respectievelijk domein.

Dit model combineert verschillende voordelen. Dankzij de specialisatie van onze partners genieten we van de beste expertise. Daarenboven zorgt het ervoor dat de belangen van onze klanten en onszelf gealigneerd zijn en dat we de scherpst mogelijke tarieven onderhandelen.

Het Groothertogdom Luxemburg heeft, aangezien het bij uitstek het belangrijkste centrum voor activabeheer in continentaal Europa is, een zeer brede waaier aan experten. Dit zowel in aantal als in ervaring. Hierdoor kunnen we de concurrentie maximaal laten spelen in het voordeel van onze klanten en dit zowel op vlak van kwaliteit als van prijszetting.

Deposito-houdende banken

De klanten van Orcadia dienen een rekening aan te houden bij een van onze deposito-houdende banken. Om hun belangen zo goed mogelijk te dienen in Luxemburg, België en Frankrijk hebben we bijzonder aantrekkelijke voorwaarden bedongen bij onderstaande deposito-houdende banken. Deze scherpe tarieven worden, zonder enig financieel belang ten onze gunste, rechtstreeks aan onze klanten doorgerekend.

BELGIË

LUXEMBURG

FRANKRIJK