Financial spotlight – April 2024

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Te mooi om te blijven duren

Wat een vreemde titel! Is er iets te mooi in de wereld van vandaag? Zijn er niet overal problemen? Met Rusland, het Midden-Oosten, China is geopolitiek een bron van ernstige bezorgdheid. Net als de politiek met het verlies aan aantrekkingskracht voor de democratie en waar het populisme toeneemt. De levenskwaliteit in onze samenleving baart zorgen, met een afbraak van sociale cohesie, toenemende eenzaamheid en geweld- verslaving- en geestelijke gezondheidsproblemen. Technologische vooruitgang, met op kop kunstmatige intelligentie, wordt een bron van twijfel, of het nu gaat om werkgelegenheid of vertrouwen in informatie. Vanzelfsprekend zorgt de dramatische achteruitgang van het milieu voor eco-angst, met risico op een destructieve spiraal, zoals Esther Duflo (Nobelprijs economie 2019) onlangs aangaf op een conferentie in Brussel. Voor een land met een isolationistische visie – en we weten hoe ingewikkeld internationale coördinatie is – is de meest voor de hand liggende oplossing voor milieugevaren niet de schade beperken, maar zich proberen aan te passen. En met aanpassen bedoelen we meer productie en dus meer vervuiling. In het licht van de opwarming van de aarde is de meest onmiddellijke individuele reactie de middelen hebben om airconditioners te kopen of om het te laten regenen als de wolken passeren. Maar airconditioners en het egoïstisch manipuleren van wolken zullen de wereldwijde milieuproblemen eerder verergeren dan verminderen.

Amerikaanse kracht

Op economisch vlak was 2023 helemaal niet zo pover als velen hadden gevreesd. Vooral de Amerikaanse economie deed het goed, terwijl de verwachting was dat de sterke stijging van de rentevoeten de consumptie en de investeringen midscheeps zou treffen. Begin van 2024 was van hetzelfde laken een broek, hoewel de hoop op een renteverlaging zowel verwaterd als uitgesteld werd. 

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Managemen