Disclaimer

Confidentialiteitsverklaring

De bescherming van uw privéleven is van kapitaal belang voor Orcadia Asset Management. Wij engageren ons uw persoonlijke gegevens te behandelen en te beschermen, in alle transparantie, binnen een strik respect voor de wet.

Onder gegevens behandelen valt elke verwerking van uw persoonlijke gegevens. De notie van behandelen omvat onder andere alle aspecten die verband houden met het verzamelen, registreren, organiseren, bewaren, het bewerken of het aanpassen, de consultatie, het gebruik, de communicatie per diffusie of gelijk welke andere vorm van ter beschikking stelling, het samenbrengen of koppelen evenals het archiveren, wissen of vernietigen van deze gegevens.

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel toegestaan voor die personen die hieraan nood hebben voor het uitvoeren van hun opdracht. Ze zijn gehouden aan een strikte professionele discretie en dienen alle voorziene technische voorschriften in acht te nemen om de confidentialiteit van persoonlijke gegevens te verzekeren.

Politiek rond cookies

Wat is een cookie? Een cookie is een klein bestand verstuurd door de server van Orcadia naar de hard disk van uw pc of naar gelijk welk ander mobiel toestel, zoals een smartphone of een tablet, waarmee u op het internet kan browsen. Een cookie maakt het niet mogelijk om u direct te identificeren. Het maakt het daarentegen mogelijk om het toestel waarmee u op het internet surft te identificeren.

Op onze website maken we gebruik van cookies (functionele en comfort) voor verschillende redenen. Functionele cookies beantwoorden aan technische vereisten. Ze zijn noodzakelijk om een correcte en beveiligde toegang tot de site te garanderen. De comfort cookies vereenvoudigen het browsen door bepaalde van uw voorkeuren te registeren. Hierdoor is de sessie eenvoudiger, sneller en aangenamer.

We wensen u, met behulp van cookies, een aangename service van hoge kwaliteit te leveren wanneer u onze site bezoek, en op die manier het gebruik ervan te optimaliseren.

Het staat u vrij de cookies al dan niet te aanvaarden. Weet dat een weigering het bezoek van onze site minder aangenaam kan maken, of zelfs onmogelijk indien het gaat om functionele cookies.

Ontheffing van verantwoordelijkheid

Informatie

Alle gegevens op deze site worden louter ter informatieve titel aangeboden. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die als betrouwbaar worden aanzien. Geen enkele garantie – noch expliciet, noch impliciet – wordt gegeven rond de correctheid, de volledigheid of het actueel zijn van informatie afkomstig van bronnen van derden. Dit zowel wat algemene financiële informatie als koersen betreft. Ze dient zich in geen enkel geval in de plaats te stellen van de persoonlijke overwegingen van de lezer, zijn technische kennis of noch zijn professionele competenties.

De op deze site beschikbare informatie is geen aanbod of een verzoek tot kopen of verkopen van gelijk welk financieel instrument. Ze vormen evenmin een juridisch, financieel, boekhoudkundig of gelijk welk ander advies. Ze dienen dus gebruikt te worden met de adviezen van een gekwalificeerde professional.

Het is de verantwoordelijk van de klant om zelf alle nuttige informatie te verzamelen die hun in staat stelt om een goed doordachte beleggingskeuze te maken. Deze keuze wordt op autonome manier door de klant genomen.

Orcadia Asset Management is niet verantwoordelijk voor gelijk welke schade te wijten aan het gebruik van de informatie die zich op deze website, of op een site waar naar deze website wordt gerefereerd, bevindt.

Links naar websites van derden

De bezoeker kan, door middel van hyperlinks, toegang verkrijgen tot andere bronnen op het internet, wetende dat hij dit op zijn eigen risico doet. De inhoud, de exactheid, het verstrekte advies of de producten en diensten die worden aangeboden evenals elke andere link aangeboden door deze bronnen zijn noch onderzocht, noch geverifieerd, noch goedgekeurd of aanbevolen door Orcadia Asset Management.

Lokale restricties

De beschikbare informatie op deze site, evenals hun publicatie is onderworpen aan de wetgeving van toepassing in het Groothertogdom Luxemburg. Het verspreiden van de op de website beschikbare informatie kan onderworpen zijn aan restricties opgelegd door een lokale wetgeving of regelementen in bepaalde jurisdicties. Deze informatie is onder geen beding bestemd om verspreid te worden aan of gebruikt te worden door personen of entiteiten afkomstig van de jurisdicties waarvan sprake. De bezoeker die deze informatie raadpleegt vanuit een dergelijke jurisdictie doet dit op eigen risico. In het bijzonder is de informatie op deze site onder geen beding bestemd voor burgers of inwoners van de Verenigde Staten.

Intellectuele eigendom

Niets van deze site mag worden gekopieerd of doorgegeven, voor welke reden dan ook, op geen enkele drager of deze nu elektronisch of mechanisch is, hierbij inbegrepen fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette of gelijk welke andere elektronische drager, zonder het uitdrukkelijk geschreven akkoord van de auteur of diens wettelijke vertegenwoordigers of zonder de bron te vermelden.

E-mail

Deze site maakt het mogelijk ons te contacteren via e-mail. De ontvangst, stiptheid en de veiligheid van deze e-mails is niet volledig gegarandeerd. Daarom raadt Orcadia Asset Management u aan via e-mail geen belangrijke of vertrouwelijke gegevens of dringende verzoeken te zenden. Desgevallend kan Orcadia Asset Management niet verantwoordelijk worden gehouden.

Verantwoordelijkheid

Deze site wordt u ter beschikking gesteld en u aanvaard elke verantwoordelijkheid omtrent de toegang tot deze site en het gebruik dat u ervan maakt. Orcadia Asset Management kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk verlies – direct of indirect – dat zou voortvloeien uit het gebruik van deze site met inbegrip van een onderbreking, stopzetting of slechte werking van deze site.

 

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et pour analyser notre trafic. View more
Accept
Vous êtes ?
Particulier Professionnel
Votre pays de résidence ?
Belgique Luxembourg France Royaume-Uni Pays-Bas Autre
Quelle est votre langue ?
Français Néerlandais