Financial spotlight – September 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Chinese schaduwen 

De titel ‘Chinese Schaduwen’ ligt voor de hand, maar dringt zich op: China zal in 2023 effectief een schaduw hebben geworpen op de wereldeconomie. Aangezien het Middenrijk de op één na grootste economie ter wereld is, heeft wat daar gebeurt directe gevolgen voor ons, zelfs indien we andere elementen zoals politiek, geo-strategie of milieu buiten beschouwing laten. Een jaar geleden was het meest voorkomende scenario voor 2023 dat China, nu de pandemie ook daar achter zich werd gelaten, de economie zou stimuleren en dat dit een waardevolle boost zou zijn voor de worstelende westerse economieën. Terugkijkend was dit een dubbele vergissing: de Chinese motor sloeg niet opnieuw aan… en tegelijkertijd deden Europa en de Verenigde Staten het desondanks beter dan verwacht. 

Chinese hoofdbreker  

De problemen van China zijn talrijk. De groei ligt ruim onder het tempo van vóór de coronacrisis en waar wij te klagen hadden over een scherpe inflatieopstoot, wordt China geconfronteerd met het tegenovergestelde probleem: deflatie. De jeugdwerkloosheid steeg sterk, de handelsbalans heeft niet langer het aanmatigend overschot van weleer, de nationale munt lijdt, de vastgoedsector is kwetsbaar, met opeenvolgend problemen bij Evergrande en Country Garden, twee mastodonten uit de sector, en bovendien lijkt de totale schuldenlast, de publieke en de private samen, problematisch. Te midden van dit alles blijft de consument, in tegenstelling tot in het Westen, voorzichtig. We staan ver verwijderd van de ‘vrijheidsconsumptie’ van huishoudens die popelen om de “excess savings” die – net als bij ons – tijdens de pandemie werden opgebouwd, uit te geven.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management