Financial spotlight – October 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Milieu, negatieve groei en desinvesteren 

In onze maandelijkse nieuwsbrief evalueren we economische en sociale kwesties door de lens van het beheer van een patrimonium. Deze maand gaan we heel kort in op de kwestie van negatieve groei. Deze kwestie is van fundamenteel belang: indien het vrijwaren van de toekomst van de planeet een scherpe inkrimping van de economische activiteit vereist, hetgeen onvermijdelijk zou leiden tot een scherpe daling van de bedrijfswinsten, is de onmiddellijke financiële consequentie dan niet dat het aangewezen is zo snel mogelijk de aandelen die men bezit te verkopen?

Voor we hierop proberen te antwoorden is het van belang te herinneren aan twee elementaire financiële waarheden. De eerste is dat het verkopen van een actief enkel zin heeft als de opbrengst kan worden geherinvesteerd in een ander, meer geschikt, actief. Indien men het einde van de wereld vreest, brengt het bezitten van goud of enig ander actief, zelf als het de reputatie heeft veilig te zijn, weinig zoden aan de dijk. De tweede is dat de prijzen van activa alle, of bijna alle, gekende informatie omvatten. Het is op dat vlak een gevaarlijke illusie te denken dat de rest van de planeet de ‘olifant in de kamer’ niet gezien heeft. Een portefeuille aanpassen is gerechtvaardigd. Het is de job van een vermogensbeheerder, maar de geschiedenis is wreed voor degenen die hun overtuigingen vertalen in extreme koop- en verkoopbewegingen.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management