Financial spotlight – November 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Als de rente stijgt, verstrakt de strop 

Het is zo ver! De spectaculaire stijging van de kortetermijnrente nadert zijn einde, en heeft ze misschien al bereikt. We kunnen terecht van spectaculair spreken omdat we zelden in de financiële geschiedenis een dermate snelle en sterke stijging zagen, met, toegegeven, een startniveau dat al even uitzonderlijk was. 

Zijn de verwachte effecten aanwezig? Ja, maar niet zonder verrassingen, en met een serieuze factuur in het vooruitzicht. Na eerst de terugkeer van de inflatie niet te hebben zien aankomen en deze daarna als tijdelijk te hebben gekwalificeerd, zullen de centrale bankiers nu blij zijn te zien dat het basisinstrument uit hun gereedschapskist erin slaagt de inflatie te kalmeren. De redenering is simpel: men diende ten allen prijze te voorkomen dat de centrale banken hun geloofwaardigheid zouden verliezen en dat een opwaartse trend in de inflatieverwachtingen zou ontstaan. Bij gebrek aan alternatieve maatregelen om de inflatie terug te dringen zoals, opgelegde prijscontroles, de implementatie van een écht concurrentiebevorderend beleid of, minder leuk, besparings-maatregelen, was het noodzakelijk om de rente te verhogen. Toegegeven, de kerninflatie en de inflatieverwachtingen op middellange termijn zijn vandaag hoger dan 2 jaar geleden, maar we bevinden ons niet in een “nieuw regime” op vlak van prijsveranderingen.

Is het een verrassing dat het nodig was de monetaire schroef dermate aan te spannen alvorens de inflatie eindelijk in de buurt van de 2%-doelstelling kwam? Nee! We wisten dat het rente-instrument minder effectief was bij het type van inflatie dat in de tweede helft van 2021 opdook dan bij “klassieke” vraaggedreven inflatie. Hogere rentevoeten herstellen waardeketens die zijn beschadigd door pandemieën, lockdowns en geopolitieke spanningen niet! De verrassing ligt elders en kristalliseert zich op de arbeidsmarkt. Men zou verwachten dat de plotse toename van de rente tot een markante stijging van de werkloosheid zou hebben geleid. Niets was minder waar! Dat de tewerkstelling zo goed standhoudt is te danken aan verschillende factoren. De matiging van de loonkosten – ondanks de lage werkloosheid zagen werknemers hun lonen aanzienlijk minder snel stijgen dan de consumentenprijzen – heeft zeker geholpen. Er is ook het feit dat de economische groei in bepaalde delen van de wereld, in het bijzonder in de VS, een verbazingwekkende veerkracht toonde. En nog een verrassing: Men zou verwachten dat met de stijgende rente de zorgen over de overheidsfinanciën weer op het voorplan zouden treden en dat daardoor de appetijt voor een matiging in de overheidstekorten zou toenemen. Dit was niet het geval. Maar komt de verwaarlozing van de begroting écht als een verrassing?

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management