Financial spotlight – Februari 2024

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Duitsland, zieke man of opgroeiende tiener ? 

In 2023 presteerde Europa het opnieuw minder goed dan de Verenigde Staten, zowel economisch als op beursvlak. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan groeide het bbp ruim 2%, bij ons amper 0.5%. Op beursvlak is het verschil nog meer uitgesproken. De MSCI-returnindices behaalden in de VS een return van 22% tegenover 19% in de eurozone. De vermogens-beheerder kan dus niet anders dan zich bij de geografische allocatie van de hem toevertrouwde activa afvragen of het niet onvermijdelijk is dat Uncle Sam het “Oude Europa” zal outperformen.

Duitsland, motor van Europa 

Men kan op verschillende manieren op deze vraag proberen antwoorden: de demografische impact, culturele verschillen, de impact van het overheidsbeleid zonder de verschillen op zowel sectoraal als grondstoffenvlak in het economische weefsel te vergeten. In deze Spotlight leggen we de focus op een specifieke dimensie, met name de staat van de Duitse economie. Duitsland weegt met 30% van het BNP zwaar door in de eurozone en beïnvloed daarenboven veel buurlanden. Word soms niet gesteld dat de Belgische economie een onderaannemer van Duitsland is? Het is daarom moeilijk, zo niet onmogelijk, om in de eurzone een florissante economie te hebben als Duitsland achterophinkt. Wie anders dan Duitsland kan de motor van Europa zijn is meestal de vraag. Terwijl de eurozone in zijn geheel ternauwernood aan een recessie ontsnapte, zagen we in Duitsland wel een negatieve groei en is het risico dat ze in 2024 opnieuw in een recessie belanden reëel. Maar opgepast, er is recessie en recessie. In Duitsland spreken we van een ‘micro-recessie’, een inkrimping van ongeveer een half procentpunt, en in niets te vergelijken met de recessie in de geïndustrialiseerde landen van 2020. Toch blijft deze significante lusteloosheid een bron van zorgen, in de eerste plaats op economisch, sociaal en politiek vlak, maar eveneens bij het beheer van zijn patrimonium.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.