Financial spotlight – Mei 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Een kranige oude dame

“Dank u financiële markten” schrijven kan overkomen als provoceren op het moment dat Silicon Valley Bank, Credit Suisse en heel recent First Republic Bank ons er nadrukkelijk aan herinneren dat de financiële sector een belangrijk instabiliteitsrisico vormt voor de zogenaamde ” echte” economie. En toch… 

Niet dat we gaan ontkennen dat banken intrinsiek risicovol zijn. Hun businessmodel bestaat er immers in om met een beperkte hoeveelheid aan eigen middelen geld te lenen van klanten om dat dan aan andere klanten te lenen. Hierbij is er een stimulans om zelf risico te nemen en meer nog om anderen risico te laten nemen aangezien het de winstgevendheid opkrikt. De activiteit zal, onder normale omstandigheden, des te rendabeler zijn als men op lange termijn leent hetgeen men op korte termijn heeft geleend en vooral leent aan risicovollere tegenpartijen met het aanhouden van een zo klein mogelijke eigen kapitaalbuffer als schokdemper. Hierbij houdt het vanzelfsprekend niet op want de financiële markten reiken in overvloed stokken aan om ze mee te slaan: ondoorzichtige producten, geld met een reukje aan, fiscale constructies, tegenstrijdige belangen van de klant met die van de bank, “greenwashing”, buitensporige vergoedingen, de lijst met aanslagen op het algemeen welzijn is lang.

Waarom durven we dan toch “dankjewel financiële markten” zeggen? Niet om te choqueren. Evenmin om academisch de deugden van banking en finance te herhalen, te beginnen met sommigen in staat te stellen hun consumptie beter te spreiden in de tijd en om anderen in staat te stellen waarde-creërende projecten op te starten. De aanleiding voor deze bescheiden, geïnspireerd door David Van Reybrouck, “Ode” van de dag ligt ergens anders. Waarbij we herhalen dat een ode niet eenzijdig positief moet zijn. Hoewel de financiële markt zich soms sterk als een kudde schapen gedraagt, is één van haar verdiensten dat ze aanzet om zichzelf in vraag te stellen en zo vermijdt om in de val van vooroordelen te trappen. We gebruiken de visie op het “Oude Continent” hier als illustratie.  

Het veroordeelde Europa

Wat is de afgelopen negen maanden, de tijd van een zwangerschap, de perceptie rond Europa niet veranderd. Afgelopen zomer, was het zo klaar als pompwater dat de vooruitzichten voor de Europese Unie meer dan somber waren. De consensus was destijds dat door de nabijheid van het oorlogsfront, de zeer grote afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen, in het bijzonder Russisch gas, en haar structurele zwakheden op het gebied van demografie, arbeidsmarkt, innovatie, ondernemerschap, heterogeniteit, politieke besluitvorming of bestuurlijk apparaat, het niet anders kon dat Europa een zware periode tegemoet ging. Door een zwakke trendgroei was het onmogelijk om te ontsnappen aan een recessie. De Europese inflatie zou boven de Amerikaanse uittorenen aangezien de VS dankzij haar zelfvoorzienendheid op energievlak in tegenstelling tot Europa haar gas en elektriciteitsrekeningen niet zag exploderen. 

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.