Financial spotlight – Juli 2022

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Een duurzame belegging die er geen zou zijn?

De financiële markten zaten in stormachtig vaarwater tijdens de eerste jaarhelft. Niet alleen risicokapitaal zoals aandelen, maar ook obligaties, die de beursschokken zouden moeten opvangen, gingen er op achteruit. Wanneer de omstandigheden verslechteren worden consumenten normaal gezien voorzichtiger waardoor de vraag daalt en de inflatie afneemt. Dit draagt op zijn beurt weer bij tot een rentedaling, een tendens die versterkt wordt door een toenemende risicoaversie. Deze rentedaling verhoogt de koers van veilige obligaties aangezien hun coupons aantrekkelijker worden en werkt het de daling van de aandelenkoersen tegen omdat de actuele waarde van de toekomstige dividenden verhoogt.

Geen decorrelatie

Dit basismechanisme van “communicerende vaten” tussen de performance van aandelen en obligaties verantwoordt een combinatie van beiden in een portefeuille, hoewel we moeten erkennen dat het mechanisme de afgelopen maanden niet heeft gewerkt. De reden hiervoor is duidelijk: de stijging van de rentevoeten in navolging van de fors versnellende inflatie, een inflatiestijging die bovendien minder tijdelijk blijkt dan aanvankelijk werd verwacht door zowel centrale banken als marktpartijen. Tussen 1 januari en 30 juni 2022 daalde de “wereldindex” (MSCI All Countries World Index) met 13.1% in euro en vielen staatsobligaties uit de eurozone met 12.2% (Bloomberg Eur Sovereign All Maturities Index) terug. Het gevolg was dat een portefeuille die elk voor de helft combineert, voor kosten, met 12.7% daalt.

Aangezien de forse stijging van de inflatie vooral te wijten is aan de toename van de energieprijzen deed de energiesector het goed op de aandelenmarkten. Over het semester steeg de sector met niet minder dan 21.7% in euro (MCI Europe Energy Index). Aangezien de energiesector vooral uit fossiele energieproducenten bestaat en duurzame beleggingen door hun bezorgdheid rond het milieu kiezen om hieraan minder blootgesteld te zijn, gingen duurzame beleggingen over het semester sterker achteruit. De duurzame index MSCI SRI All Countries World Index (aandelen wereldwijd) daalde met 16.3% in euro.

Het is niet duidelijk of er een verband is tussen deze underperformance, de vermoedens van “greenwashing” bij een zeer grote fondsenbeheerder en het opnieuw opsteken van kritiek op duurzame beleggingen, met name door Aswath Damodaran, hoogleraar financiën aan de Stern School of Business van de Universiteit van New York. In deze Spotlight evalueren we deze nieuwe kritiek en laten we eerdere kritiek buiten beschouwing aangezien deze al aan bod kwamen in onze Spotlight van afgelopen oktober (imperfecte informatie en “greenwashing” door bedrijven, ontkenning van de rol van regulering, afwezigheid van op maat gemaakte voorkeuren, exit uit de aandelenmarkt van bedrijven met een slechte score, …).

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.