Financial spotlight – Januari 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACROECONOMISCHE CONTEXT: De hoge rentevoeten doden de totalen

2022, “annus horribilis”? Er zijn redenen genoeg om het als dusdanig te kwalificeren. In onze Spotlight van twaalf maanden geleden schreven we: “De pandemie is nog steeds aanwezig, de politieke besluitvorming sloeg een mal figuur, de sociale cohesie staat onder druk, supermachten laten hun spierballen rollen en het antwoord op de klimaatuitdaging staat nog in haar kinderschoenen” en tegelijkertijd “Voor 2022 is en blijft ons scenario positief ”. We gaven aan dat: “Voor ons blijft de belangrijkste bedreiging op beheersvlak een forse stijging van de reële rente (…). Dit zou een grimmig scenario zijn voor de financiële markten, zowel voor aandelen als voor obligaties en voor vastgoed, maar de kans erop blijft op vandaag erg klein »

Echter, door de Russische invasie van Oekraïne, destijds beschouwd als irrationeel en daarom onwaarschijnlijk, werd dit grimmig scenario voor de markten realiteit: – 13.8% voor de wereldaandelenindex in euro (MSCI World All Countries index), -18.3% voor de staatsobligatie-index van de eurozone (Bloomberg EU Govt All Bonds Total Return-index) en -37.1% voor beursgenoteerd vastgoed uit de eurozone (FTSE EPRA Eurozone-index). Een portefeuille die voor elk de helft bestaat uit de eerste twee indices verloor vorig jaar dus 16.1%, voor beheerskosten en belastingen.

Welke verrassingen?

Niet zozeer de conjunctuur verbaasde. Toegegeven, de vooruitzichten voor 2023 dienden neerwaarts te worden bijgesteld, maar de economische groei in de eurozone was in 2022 niet alleen hoog, rond de 3% in reële termen, maar bevond zich ook dichtbij hetgeen twaalf maanden geleden werd verwacht. De winsten van beursgenoteerde bedrijven vielen evenmin fors tegen. Ook hier is voorzichtigheid – maar geen angst – geboden voor 2023, maar in 2022 was de winst duidelijk op het appel! Op zich is de toename van de inflatie evenmin een echte verrassing. Dit blijkt uit het gebruik van inflatiegelinkte obligaties binnen het beheer.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.