Financial spotlight – Februari 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Waar gaat de zachte handel naar toe?

Drie jaar na de Brexit is haar economische balans duidelijk negatief. Inflatie, handel, productiviteit, vrij verkeer van personen, de indicatoren zijn ongunstig, en in de net gepubliceerde prognoses van het IMF is het Verenigd Koninkrijk duidelijk de slechtste leerling van de klas. Toegegeven, de Britse aandelenmarkt hield in 2022 relatief goed stand maar dit wordt verklaard door de sectorale samenstelling van de index, niet door de onderliggende kracht van de nationale economie. Na “Brexit” ontstond er met “Bregret” zelfs een nieuw samenvoegsel. Uit peilingen blijkt dat momenteel een meerderheid voor een terugkeer naar de Europese Unie is. Natuurlijk kunnen niet alle problemen aan de andere kant van het Kanaal worden verklaard door de Brexit, maar de terugkeer van handelsbelemmeringen met Europa is één van de oorzaken.

Betekent minder internationale handel een economie in recessie? De negatieve impact van de brexit op de macro-economie zou die bezorgdheid kunnen aanwakkeren, te meer daar de wereldhandel daadwerkelijk onder druk komt te staan. Deglobalisering en een nieuwe golf van protectionisme is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Laat ons dit eerst kort verduidelijken en daarna de mogelijke gevolgen ervan.

Bedreigingen van de internationale handel

Er is natuurlijk het effect van sancties en tegensancties gelinkt aan de Russische invasie van Oekraïne, hoewel we weten dat een deel van de handel met de agressor nog steeds doorgaat. De wereldhandel neemt niet af als de Russische export van fossiele brandstoffen van Europa naar India wordt omgeleid en de Europeanen van de Indiërs kopen wat zij van de Russen kochten.

Het idee van deglobalisering komt ook voort uit de herbeoordeling van de betrouwbaarheid van China, de “fabriek van de wereld”. Of het nu gaat om de aankoop van mondmaskers, halfgeleiders, zeldzame aardmetalen of medicijnen, Covid, en de disruptie van productieketens die erdoor veroorzaakt werden, maakte ons bewust van ons verlies aan veerkracht en van onze strategische afhankelijkheid ten opzichte van een land dat buiten zijn grenzen even oorlogszuchtig zou kunnen zijn als het gewelddadig is binnen hetgeen het zelf als zijn eigen grenzen beschouwt. Montesquieu sprak van “zachte handel”, waarbij mensen inzien dat ze meer te winnen hebben bij handel drijven dan bij oorlog voeren, maar Poetin toonde – of herinnerde eraan – dat de rationaliteit van het nationale economische belang niet altijd het belangrijkste beslissingscriterium is, zeker niet bij ondemocratische regimes.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.