Financial spotlight – April 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT, ALLOCATIE & STRATEGIE

In maart doemde het spookbeeld van de financiële crisis van zowat 15 jaar geleden opnieuw op. Hoewel er een aantal gelijklopende elementen zijn, zoals de Amerikaanse problemen die oversloegen naar Europa, zijn er toch een aantal fundamentele verschillen. Maar laat ons eerst kort de situatie schetsen alvorens deze verschillen te verduidelijken.

Maatschappelijk nut van een bank

We herinneren jullie aan de dubbele functie van een bank speelt als kredietverstrekker, naast haar eventuele rol als vermogensbeheerder. Deze rol kan ook worden uitgeoefend door een bedrijf dat geen bank is zoals bijvoorbeeld Orcadia AM. Vooreerst is ze een intermediair zodat wie wil lenen niet zelf moet zoeken naar iemand die hem wil ontlenen. Daarnaast heeft ze ook een transformatiefunctie. Wie leent voor een huis of voor een bedrijfsinvestering zoekt langetermijnfinanciering. Iemand die geld bij de bank in deposito geeft wil dat zijn geld snel beschikbaar is (vb om een onverwachte uitgave te kunnen doen of in afwachting van een belangrijke aankoop). Door haar klanten (zowel de depositohouders als de ontleners) voldoende te spreiden kan de bank het inherente risico van deze transformatierol beperken. De rentemarge van de bank (het verschil tussen de depositorente en de rente waaraan de bank ontleent) is de vergoeding die de bank voor het vervullen van deze belangrijke maatschappelijke rollen ontvangt.

Situatieschets

De vrees voor nieuwe zware turbulentie in de bankensector ontstond toen Silicon Valey Bank (SVB), de 16e grootste bank van de VS, met een liquiditeitscrisis werd geconfronteerd. Wat voor het succes van de bank zorgde, werd ook haar ondergang: haar innige relatie met startups en venture capitalists in Californië. Net voor en tijdens de covid-crisis zag de bank een zeer sterke toename van de haar toevertrouwde deposito’s. De toestroom was dermate groot dat ze onvoldoende kredieten kon verstrekken aan een rentemarge die ze als voldoende beschouwde. Ze belegde het surplus in staatsobligaties, waarbij ze merkelijk langere looptijden moest aankopen om voldoende rente te ontvangen. Het wegtrekken van deposito’s door de cashbehoeften van bepaalde depositohouders en het herplaatsen in kortetermijnobligaties (die na de renteverhogingen door de FED veel aantrekkelijker waren dan de depositorente) door anderen, verplichte de bank (een gedeelte van) de eerder aangekochte langetermijnobligaties te verkopen. Door de sterk gestegen rente diende hierop forse verliezen geslikt te worden, hetgeen de kapitaalbasis van de bank aantastte. Het aankondigen van een kapitaalsverhoging zorgde voor het ineenstorten van de beurskoers en een versnelde depositovlucht waardoor minder dan 24 uur later de bank omviel. Luttele dagen later sloeg de vlam over naar Europa en werd het reeds fel geplaagde Credit Suisse met een gelijkaardig probleem geconfronteerd. Binnen de week werd de bank onder zware Zwitserse druk door haar grootste concurrent UBS overgenomen.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.