Financial spotlight – Juni 2022

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Een geluk bij een ongeluk

De Russische invasie in Oekraïne is vanzelfsprekend een ingrijpende gebeurtenis met ernstige economische gevolgen. Stijgende energieprijzen, mogelijke voedseltekorten en het potentieel stilvallen van leveringen van moeilijk vervangbare producten, voeg daarbij nog een angstgevoel die het gedrag van consumenten en producenten beïnvloedt. Het is duidelijk dat ondanks het beperkte gewicht van Rusland in de wereldeconomie de impact zwaar is.

Het is echter niet de belangrijkste verklaring voor de daling van de financiële markten dit jaar. Die dienen we wellicht te zoeken in de forse stijging van de rentevoeten als gevolg van de inflatie die sterk stijgt na jarenlang afwezig te zijn geweest. Dit proces startte al in 2021, ruim voor de invasie van Oekraïne. Het rentescenario zal met andere woorden een beslissende invloed hebben op het beheer van portefeuilles. Vooral de evolutie in de VS is hierbij van belang, aangezien zij de toon blijven zetten in de financiële wereld.

Vandaag zit de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, in de beklaagdenbank. Veel waarnemers bekritiseren haar omdat ze vinden dat ze te zwak reageerde op de tekenen van een aantrekkende inflatie nadat ze massaal liquiditeiten in de economie pompte. Dit uit dogmatisme, door het causaal verband tussen geldhoeveelheid en inflatie te verwerpen, of om de economische activiteit verder te stimuleren. Laten we niet vergeten dat bepaalde economen zoals Joseph Stiglitz en Lael Brainard vorig jaar de economische oververhitting rechtvaardigden als zijnde een noodzakelijke voorwaarde om de integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt mogelijk te maken.

Het valt niet te ontkennen dat de Federal Reserve in zowel haar commentaren als in haar beslissingen het geweer van schouder heeft veranderd en van de strijd tegen inflatie haar hoogste prioriteit heeft gemaakt. Reden voor deze bocht van 180 graden is zonder twijfel angst voor het “niet langer verankerd zijn” van de inflatieverwachtingen en een verlies aan geloofwaardigheid voor de Centrale Bank. Een meer sociale en politieke lezing kan echter niet worden uitgesloten. In 1997 waarschuwde econoom Robert Shiller dat inflatie het stemgedrag beïnvloedt. Inflatie ondermijnt de koopkracht, zelfs in de VS en dit ondanks een zeer lage werkloosheid. Zonder zo ver te gaan als zou de Federal Reserve “pro-Biden” zijn, kan ze zich terecht zorgen maken over een oplopende inflatie die een sociale onrust aanwakkert. Een onrust die allerminst het maatschappelijk doel van de centrale bank dient.

Is de Amerikaanse centrale bank, na lange tijd de steun en toeverlaat van de aandelenmarkten te zijn geweest, nu plots haar vijand geworden? Wij denken van niet en het beïnvloedt onze kijk op de markten en dus onze beleggingsstrategie. De uitdrukking “Greenspan put” werd beroemd in de jaren ‘90. Ze kwam van de perceptie dat de Amerikaanse centrale bank en haar gouverneur Alan Greenspan de financiële markten niet op het verkeerde been probeerde te zetten, maar integendeel marktdalingen probeerde te voorkomen. Gezien de populariteit van pensioenfondsen aan de overzijde van de Atlantische Oceaan en dezen vooral in aandelen beleggen, kon men zelfs denken dat de centrale bank de economie zou proberen te ondersteunen door de beurs te ondersteunen. De achterliggende gedachte was het creëren van een positief “patrimonium-effect” of “vermogenseffect” waarbij de Amerikaan meer zou consumeren omdat de waarde van zijn pensioenfonds steeg. Het is duidelijk niet de kern van de strategie van de Federal Reserve, maar het klopt dat het accommoderende monetaire beleid dat zij voerde ten gunste van consumenten, bedrijven en de met schulden overladen overheid om zo de economische activiteit te stimuleren als bijkomend effect zorgde voor de creatie van meerwaarden op aandelen als obligaties.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.