Financial spotlight – December 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: De wereld maakt zich zorgen, de economie stelt gerust  

Wat een gekke titel! Hoe kan “de economie geruststellen” terwijl tegelijkertijd “de wereld zich zorgen maakt”? Hierdoor lijkt de econoom losgekoppeld van de realiteit, ‘zweverig’, maar toch was de economie in 2023 in zekere zin geruststellend, hoewel er redenen zijn zich zorgen te maken voor en in de wereld. Milieu, oorlogen, geopolitieke rivaliteit, ongelijkheid, sociale spanningen, terrorisme, beheersing van de technologie, volksgezondheid en nog niet in het minst populisme, m.a.w. zorgen genoeg. Ze zijn echt en kunnen niet opzijgeschoven worden. Maar we moeten ook inzien dat de huidige economische situatie totaal niet in lijn ligt met de sombere voorspellingen van twaalf maanden geleden. We kunnen terecht stellen dat, minstens op korte termijn, de economie gerustgesteld heeft voor de redenen tot ongerustheid. Dit verklaren is een goede reden om van de laatste editie van 2023 een jaaroverzicht te maken.

Waar is de zo vaak aangekondigde recessie?

Een jaar geleden was er een consensus dat een recessie in 2023 onvermijdelijk was. Ze werd onvermijdelijk genoemd maar desalniettemin vermeden. We zagen in het bijzonder in de VS een stevige groei van meer dan 2% en, toegegeven, in Europa is de positieve verrassing veel minder uitgesproken maar ook bij ons werd een recessie vermeden. Er was weliswaar steun door een inschikkelijk begrotingsbeleid, en ooit zal dat moeten veranderen, maar dat is niet de verklaring voor de aangename verrassing, aangezien hetgeen sommigen als laksheid zouden omschrijven een jaar geleden al in de sterren stond geschreven. 

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Manageme