Document met algemene informatie betreffende MiFID

Op 1 november 2007 is de richtlijn befreffende de Markt van Financiële Instrumenten, hierna “MiFID” of “de richtlijn” genoemd, in voege getreden binnen de Europese Unie. Deze richtlijn legt een geharmoniseerd reglementair kader vast voor de financiële instrumenten, met als doel de bescherming van de investeerder te verbeteren. Onder “financiële instrumenten” verstaat men aandelen en obligaties, maar ook andere investeringen zoals gemeenschappelijke beleggingsfondsen, alternatieve producten (aandelenfondsen, private equity fondsen, hedge fondsen, grondstoffen, …) en afgeleide producten (opties, futures, forwards, …).

Krachtens de richtlijn, moeten de financiële instellingen die erkend zijn door de toezichthoudende autoriteit, met uitzondering van de verzekeringen, zich in overeenstemming brengen om een Europees paspoort te verkrijgen, die hen toelaat hun diensten in alle landen van de Europese Unie aan te bieden.

Op verzoek, houdt Orcadia Asset Management ter uwe beschikking de volgende documenten en procedures :

- Het beheer van de klantenrelatie (klassificatie, profiel, rapportering, …)

- Politiek in verband met orderuitvoering (“best execution”)

- Politiek in verband met beheer van conflictsituaties

- De bescherming van de klantentegoeden

- Politiek in verband met persoenlijke transacties

Ga naar boven