VERANTWOORD BEHEER

Waarom ?

De tijd dat er een dichotomie was tussen, enerzijds de manier waarop een patrimonium wordt belegd, en anderzijds de menselijke waarden is voorbij. Vandaag realiseren meer en meer mensen zich dat eenieder onder ons een verantwoordelijkheid heeft tegenover de maatschappij, de toekomstige generaties en het milieu. Mensen realiseren zich ook dat de manier waarop ze beleggen een, weliswaar gedeeltelijke maar niettemin efficiënte, hefboom kan zijn om deze waarden te stimuleren.

Bij de jongere generaties is dit reeds het meest doorgedrongen. Het is duidelijk dat zowel het gedrag van de consument als van de overheid meer en meer deze richting zullen uitgaan. Verantwoorde beleggingen moedigen deze evolutie niet alleen aan maar anticiperen ze ook. Hierdoor gaat het maatschappelijk rendement niet ten koste van het financieel rendement.

Een ander belangrijk punt is het opstellen van pertinente criteria, de bepaling van hun gewicht en de beoordeling hoe goed een bedrijf op elk van hen scoort. Dit kan ofwel intern gebeuren, ofwel door beroep te doen op gespecialiseerde consultants.

Aangezien Orcadia op een gediversifieerde, wereldwijd en in alle economisch relevante sectoren, manier wenst te beleggen maken we gebruik van een extern expert. Morgan Stanley Capital International (MSCI), met zijn team van meer dan 200 analisten, beschikt over de nodige mensen en middelen om gegevens te verzamelen en te analyseren van meer dan 5.000 bedrijven.

Daarenboven heeft MSCI een uitstekende reputatie voor zijn know-how bij de constructie van beursindexen, hetgeen hen de wereldleider voor institutioneel beheer in dat domein maakt.

De ervaring van de laatste jaren, hoewel ze geen garantie bieden voor de toekomst, toont dit aan: verantwoorde beleggingen haalden een licht beter rendement dan het “klassieke” beheer en dit met een lagere volatiliteit en dus een lager risico.

Hoe ?

Er bestaat geen eenduidige definitie van wat “verantwoord beheer” exact inhoud. Globaal gezien gaat het om beleggingen in bedrijven die bekommerd zijn om hun impact op het milieu, die aandacht hebben voor sociale rechten en deugdelijk bestuur, ook op fiscaal vlak. Dienen we bij deze aanpak bepaalde sectoren uit te sluiten ? Zoals bijvoorbeeld de oliesector ?

De optie die Orcadia Asset Management heeft weerhouden is a priori geen enkele sector uit te sluiten (met uitzondering van een paar zeldzame gevallen, actief in die sub-sectoren die door eenieder worden veroordeeld). We wensen de sociale impact te verhogen door te kiezen voor de zogenaamde “best in class” aanpak. In plaats van bepaalde sectoren uit te sluiten – hetgeen geen enkel bedrijf in de sector aanmoedigt om inspanningen te leveren – zorgt de “best in class” aanpak ervoor dat elk bedrijf gestimuleerd wordt om zich op maatschappelijk vlak te verbeteren om zo in de referentie-indices opgenomen te worden.

Presentatie over verantwoord beheer ( Video van 1' 45" ) - Bron : Robeco

ONZE VERWIJZING

Iets diepergaand, hebben we, voor het universum waarin we onze selectie aan aandelen en bedrijfsobligaties maken, gekozen voor het ESG (Environmental, Social and Governance) universum van MSCI. Hierbij worden, voor elke sector, die bedrijven die minder goed scoren (2de helft) op maatschappelijk vlak, uitgesloten. De meerderheid van onze beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties maken deel uit van dit ESG-universum. We investeren ofwel rechtstreeks in bedrijven die deel uitmaken van de index ofwel door middel van ETFs (« Exchange Traded Funds »).

Ga naar boven