DE WAARDEN VAN DE ONDERNEMING

De financiële wereld dient verzoend te worden met de maatschappelijke waarden.

De wil van de oprichters was een onderneming te creëren waar partnership centraal staat. Een onderneming waarbij elke medewerker zich volop kan ontplooien door zich op professioneel vlak goed te voelen en zijn talenten te kunnen ontwikkelen. De oprichters zijn er ten zeerste van overtuigd dat dit de dienstverlening aan de klant enkel ten goede kan komen. In deze geest is de loonspanning, het verschil tussen de hoogste en de laagste vergoeding, beperkt. Daarenboven hangt de eventuele variabele verloning af van het succes van het team in zijn geheel om zo de samenwerking te stimuleren.

Gezien het belang dat wij hechten aan het aligneren van onze belangen met die van onze klanten, beperken de inkomsten van Orcadia zich tot de beheercommissie. Alle andere kosten (distributiecommissies, bewaarlonen, transactiekosten, wisselkosten) hebben we, met louter het belang van onze klanten voor ogen, genegotieerd met onze externe partners. Zonder de minste retrocessie, of gelijk welk ander financieel belang, ten onze gunste.

Het blijft financieel volledig neutraal voor Orcadia, ongeacht of er veel of weinig transacties plaatsvinden, of de beleggingen in deze of gene activaklasse gebeuren. We houden ons aan een duidelijke, transparante en competitieve tarifering. Binnen onze sicav is een gedeelte van de beheersvergoeding gelinkt aan de gerealiseerde returns.

We hebben de ambitie om een referentie te worden op vlak van maatschappelijke verantwoordelijk gedrag in al zijn facetten en dit op een globale en coherente manier. Dit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de maatschappij vertaalt zich ook in ons engagement om 10% van onze winst te verdelen naar goede doelen.

Deze ambitie is ook zichtbaar in andere facetten. Zo hebben we bewust gekozen voor bureaus die uitmuntend zijn op milieuvlak. De bureaus van Solarwind werden bekroond op de milieuconferentie COP 21 in december 2015 in Parijs.

Ga naar boven