ONZE SICAV

Gezien de vele voordelen die een sicav biedt en aangezien we zo veel mogelijk beleggers willen laten genieten van onze expertise in patrimoniumbeheer hebben we besloten onze eigen sicav op te richten. Of juister, een eerste compartiment van een sicav waarvoor wij instaan voor het beheer.

De drie termen « global », « sustainable » en « balanced » zijn van belang om het doel van het compartiment te omschrijven. De eerste term, “global”, geeft aan dat het om een “patrimoniaal” of “gemengd” fonds gaat. Het investeert in een breed scala aan financiële activa, in het bijzonder in aandelen en obligaties, en dit wereldwijd. De tweede term, “sustainable” houdt in dat de meerderheid van de beleggingen geïnvesteerd wordt in activa die voldoen aan bepaalde criteria op het vlak van milieu, sociaal beleid en deugdelijk bestuur. De laatste term, “balanced”, te vertalen als “evenwichtig”, tussen een “defensief” profiel met een gemiddeld aandelenrisico van grosso modo 25%, en een “agressief” profiel met een gemiddeld aandelengewicht van ongeveer 75%.

In onze sicav bedraagt het gewicht van aandelen en aanverwante activa tussen de 30% en de 65%.

Binnen deze grenzen worden ze, afhankelijk van de omstandigheden, in het bijzonder het verwacht rendement en het risico, op een dynamische manier beheerd.

Bovenop de maatschappelijk pluspunten, inherent aan verantwoorde beleggingen, combineert uw keuze voor onze sicav ook een zéér brede diversificatie met de voordelen van onze economische en financiële expertise. Het gewicht van elke activaklasse wordt met de nodige aandacht bepaald, door een combinatie van macro-economische perspectieven en relatieve waarderingen. Daarenboven is er de dimensie van de selectie van de individuele financiële instrumenten. Naast veel andere criteria besteden we hier specifiek aandacht aan duurzaamheid, financiële stabiliteit en deugdelijk bestuur.

Risicocontrole is vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt. Hier vinden we een andere belangrijke beweegreden voor de keuze voor verantwoorde beleggingen: het verminderen van de risico’s verbonden aan bedenkelijk gedrag op ethisch, sociaal, milieu- of bestuursvlak.

Documenten betreffende het fonds Protea Fund waarin verschillende door Orcadia beheerde compartimenten zijn ondergebracht

Prospectus

Jaarverslag (31.12.2019)

Semi-Jaarverslag (31.06.2020)

EN

EN

EN

Ga naar boven