Onze Diensten

OMSCHRIJVING VAN ONZE BEHEERDIENSTEN

We hebben ervoor gekozen om ons te concentreren op het vermogensbeheer. Opdat we een adequate beheerstrategie zouden kunnen uittekenen is het absoluut noodzakelijk om de nodige analyse capaciteit te hebben zowel op macro-economisch vlak als op dat van de financiële markten. Een ander, primordiaal, deel van een adequate beheerstrategie is de correcte inschatting van het risicoprofiel van elke klant. Ook hier wensen we buitengewoon veel aandacht aan te besteden. Daarom werden alle activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het beheer van de portefeuille, zoals de deposito-houdende bank, het uitvoeren van orders, informatica en dergelijke uitbesteed bij gereputeerde partners in hun respectievelijk domein. We hebben voor onze klanten een competitief tarief onderhandeld dat we in alle transparantie doorrekenen. We bieden onze diensten aan in Luxemburg, België, Frankrijk en Nederland.

Ons aanbod bestaat uit 2 beheertypes: discretionair beheer en gesicaviseerd beheer.

In het kader van het discretionair beheer delegeert de klant de verantwoordelijkheid over het beheer aan Orcadia Asset Management. Vanzelfsprekend wordt hij op regelmatige basis geïnformeerd over de evolutie van zijn portefeuille en over de achterliggende analyse die de basis vormt van de beheerbeslissingen.

Bij het gesicaviseerd beheer wordt ingeschreven in deelbewijzen van het compartiment van de sicav Protea – Orcadia Global Sustainable Balanced. Zoals bij elke sicav is deze in handen van zijn inschrijvers, met andere woorden diens aandeelhouders. De middelen van de sicav worden geïnvesteerd volgens de strategie bepaald door Orcadia Asset Management.

 

Al deze oplossingen staan ter beschikking van zowel privaat als institutioneel cliënteel.

In volledige transparantie herinneren we er u graag aan dat kapitalen die beheerd worden door een beheervennootschap zoals Orcadia hen nooit toebehoren. Dit beschermt de klant tegen alle eventuele tegenslagen van de beheerder.

We helpen onze klanten ook om hun niet complexe financiële planning op te stellen. Hier wordt rekening gehouden met hun familiale bezorgdheden en de verwachte in- en uitstromen van kapitaal. In een eerste fase zullen onze adviezen rond vermogensstructurering zich beperken tot het verstrekken van meer algemene informatie rond de verschillende technieken en manieren van schenking en overdracht van het patrimonium. Zeer vaak worden onze klanten naar aanleiding van zulke gesprekken in contact gebracht met de beste specialisten (notarissen, advocaten, accountants, vastgoedspecialisten en dies meer).

In bepaalde omstandigheden kunnen we onze klanten ook bijstaan rond het aangaan van kredieten. Voor het begeleiden van onze klanten, zowel op vlak van vermogensstructurering als op vlak van kredieten ontvangt Orcadia Asset Management geen enkele vergoeding. Hiermee vermijden we elke mogelijke vorm van belangenconflict.

Ga naar boven