Financial Spotlight – Oktober 2021

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Duurzaam beleggen, een illusie?

Succes lokt kritiek uit, hetgeen een goede zaak is. De uitstekende Spaanse schrijver Javier Cercas zei onlangs: “Meningsverschillen zijn de noodzakelijke voorwaarden voor ethiek en vrijheid.” Des te beter als het de dominante opvattingen zijn die in twijfel worden getrokken aangezien de inzet dan groter is. En als er een succes is in de financiële wereld, dan is het wel dat van duurzaam beleggen, en als er een visie is die dominant wordt, dan is het wel dat duurzaam beleggen goed is voor zowel de planeet als voor de portefeuille van de belegger.

Een 5-tal jaar geleden kozen we, bij het oprichten van Orcadia, resoluut om enkel duurzaam te beleggen. Dit in tegenstelling tot andere beheerders die niets dan goeds te vertellen hebben over duurzaam beleggen maar, paradoxaal genoeg, een groot niet-duurzaam aanbod behouden. Daarnaast wilden we, zonder bekeringsdrang, de lat relatief hoog leggen bij onze ambities op duurzaamheidsvlak. Destijds kon deze keuze als gedurfd aanzien worden. Tegenwoordig is de perceptie omgekeerd en is durf evidentie geworden. Op vandaag is de vraag die aan vermogensbeheerders gesteld wordt immers: hoe is het nog mogelijk dat er nog steeds beveks en discretionair beheer aangeboden worden die niet duidelijk duurzaam zijn.

Het is dan ook bijzonder gezond dat de razendsnelle doorbraak van duurzaam beleggen vragen, kritiek en bedenkingen oproept.
₋ In de Verenigde Staten is een onderzoek gestart naar DWS, een toonaangevende vermogensbeheerder, na beschuldigingen dat hun zogenaamde duurzame beleggingen weinig duurzaam zouden zijn.
₋ In Nederland wees de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heel recent op het gebrek aan informatie die fondsen rond duurzaamheid verschaffen.
₋ Een artikel van Tariq Fancy, en de erop volgende berichtgeving in binnen- en buitenlandse pers, te beginnen met de Financial Times en The Economist, zorgde voor de nodige ophef. Het voormalig hoofd duurzame beleggingen bij BlackRock, ‘s werelds grootste beheerder, was kwistig met vitriool om de illusies van duurzaam beleggen aan de kaak te stellen.
₋ Recent verscheen in Frankrijk een boek van Alain Granjean en Julien Lefournier met de niet mis te verstane titel “The Illusion of Green Finance”. In het voorwoord ervan windt de gekende ethicus Gaël Giraud er geen doekjes rond: “Zoals het er vandaag voorstaat maken de financiële markten de financiering van ecologische wederopbouw, zonder dewelke de gemiddelde temperatuur tegen het einde van de eeuw met 4 à 6 °C zal stijgen, niet mogelijk.

Op vandaag zijn de meeste “groene” financiële producten vooral marketingproducten, bedoeld om welwillendheid op te roepen bij klanten die zich in 2008 verbrand hebben en die zich steeds bewuster worden van de ernst van de ecologische ramp. ”

Lees verder : Financial Spotlight 2110 NL