Een klacht indienen

Gelieve de Chief Compliance Officer van Orcadia te contacteren indien u een klacht heeft. Dit kan via de post op het volgend adres:

Orcadia Asset Management
Chief Compliance Officer
13. Rue de l’industrie
L-8399 Windhof

Of via een e-mail op het onderstaand adres

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gelieve uw persoonsgegevens en een korte beschrijving van uw klacht te willen vermelden

Behandeling van klachten

Bij het ontvangen van een klacht wordt deze aan de betrokken diensten doorgegeven ter behandeling

Binnen de 10 dagen na ontvangst van de klacht zullen we u een ontvangstbewijs verzenden tenzij we binnen deze termijn reeds op de klacht zouden hebben geantwoord. In de mate van het mogelijke zal het ontvangstbewijs de naam en de gegevens van de persoon die de klacht behandeld vermelden.

Orcadia Asset Management verbindt er zich toe om binnen de maand, te rekenen vanaf het ontvangen van de klacht, deze te beantwoorden. Indien binnen deze periode niet kan worden geantwoord zal u geïnformeerd worden over de reden van de vertraging samen met de datum waartegen uw klacht zou moeten behandeld zijn.

Buitengerechtelijke oplossing van een klacht

Indien u niet akkoord bent met het antwoord of de door ons voorgestelde oplossing dan kan u beroep doen op de procedure voor buitengerechtelijke klachtenbehandeling. Hierbij kan u rechtstreeks de Commission du Service de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op onderstaand adres contacteren:

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Département Juridique
283, route d'Arlon
L-2991 Luxembourg 

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oplossing van een klacht rond persoonlijke gegevens

Indien Orcadia Asset Management niet in staat was u een bevredigend antwoord te geven dan kan u zicht rechtstreeks wenden tot de Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) of naar de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) :

 • Service des plaintes

1, Avenue du Rock'n'roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) :

 • Département Juridique CC
  283, route d'Arlon
  L-2991 Luxembourg 
 • (+352) 26 25 1 – 2904
 • (+352) 26 25 1 – 2601
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen, aan te passen en te laten schrappen. U kan zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

U heeft hiervoor de mogelijkheid klacht neer te leggen via post of e-mail bij de klachtendienst van Orcadia AM op het volgende adres: Orcadia Asset Management, Klachtendienst, L-8399 Windhof of via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opdat wij uw klacht zo goed mogelijk zouden kunnen behandelen vragen we u ons de volgende gegevens mee te delen:

  • Uw identiteit ;
  • De persoonlijke gegevens waarnaar u informeert
  • De manier waarop Orcadia Asset Management uw persoonlijke gegevens heeft bekomen

Indien het specifiek om een wijziging, wissen of blokkeren van uw persoonlijke gegevens betreft vragen wij u om duidelijk te willen specifiëren waarom de gegevens onvolledig of incorrect zouden zijn of waarom u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de reglementering omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens werden behandeld.

Van zodra ze de klacht ontvangen heeft beschikt Orcadia Asset Management over één maand om schriftelijk op uw vraag te antwoorden. We zullen hierbij volgende dingen specifiëren:

  • welke maatregelen getroffen zijn of getroffen zullen worden
  • De periode binnen de welke u zal geïnformeerd worden over de genomen maatregelen, zonder dat deze de 8 weken mag overschrijden

De termijn van 1 maand kan onder bepaalde omstandigheden verlengd worden.

U kan een tweede klacht, direct gericht aan de directie van Orcadia Asset Management, indienen indien:

  • Het antwoord op uw klacht u geen genoegdoening gaf
  • Indien u geen antwoord kreeg binnen de hierboven vermelde termijn van acht weken

U kan zich ook met uw klacht wenden tot de controleautoriteit: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD ; L-4361 Esch-sur-Alzette, 1, avenue du Rock’n Roll) of gerechtelijke stappen ondernemen

U kan ook klacht neerleggen bij de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonlijke gegevens (Délégué à la Protection des Données (« DPO »)) bij Orcadia Asset Management indien:

  • De door Orcadia Asset Management genomen maatregen in uw ogen onvoldoende waren
  • U keen antwoord kreeg binnen de hierboven vermelde termijn

U kan zich ook wenden tot de

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 

 • Département Juridique CC
  283, route d'Arlon
  L-2991 Luxembourg 
 • (+352) 26 25 1 – 2904
 • (+352) 26 25 1 – 2601
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op eenvoudig verzoek kan u van Orcadia Asset Management de politiek bekomen op vlak van:

 • Beheer van klantenrelaties ;
 • « Best Execution » bij het uitvoeren van orders ;
 • Beheer van belangenconflicten;
 • Bescherming van persoonlijke gegevens;
 • Bescherming van klantentegoeden

U kan deze informatie bekomen door ons te contacteren via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), fax (+352 27 40 17 20 30), telefoon (+ 352 27 40 17 20) of brief (Orcadia AM, Ecoparc Windhof, 13 rue de l’industrie , L-8399 Windhof Luxembourg)

Ga naar boven