Financial spotlight – September 2022

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: De prijs van inflatie

Angst is van kamp veranderd. Het is niet langer deflatie in Japanse stijl dat het absolute macro-economische kwaad is, maar inflatie. Door de combinatie van zwakke economische groei en hoge inflatie doemt het schrikbeeld van “stagflatie” weer op (zie Spotlight van afgelopen mei). De terugkeer van inflatie zorgt voor vrees dat het de koopkracht zal ondermijnen, het consumenten- en producentenvertrouwen zal ondergraven, de ongelijkheid zal vergroten, het populisme zal aanwakkeren en de centrale banken zal dwingen het monetaire beleid te verstrakken. Door haar invloed op de rente heeft inflatie negatieve gevolgen op het patrimonium: minwaarden op obligaties, beurscorrecties en dalende vastgoedprijzen. Het spreekt voor zich dat we ons gelukkig prijzen dat we beleggen in inflatie-gelinkte obligaties als verzekering hebben aanbevolen en toegepast, aangezien het de pijn van de belegger verlichtte en zorgde voor merkelijk minder slechte beheerresultaten.

Wat is het inflatiescenario op middellange termijn? Voorspellen dient te gebeuren met de nodige nederigheid maar we wagen hier een poging door te bekijken wat de recente opstoot van de inflatie verklaart.

De redenen

De Russische invasie in Oekraïne en de daarop genomen sancties zijn een belangrijke, maar niet de enige, oorzaak van de huidige inflatie. Covid is naar de achtergrond verdwenen maar de macro-economische effecten blijven merkbaar, in de vorm van productieverstoring in China, de uitgestelde vraag van 2020 en 2021 of een verschuiving in de voorkeuren van de consument. Deze drie verschijnselen zijn inflatoir van aard. Covid zorgt er ook voor dat veel werknemers streven naar een betere levenskwaliteit, met als gevolg de “Great Resignation” een fenomeen waarbij werknemers massaal ontslag nemen voor een meer bevredigende job of om zelfs helemaal uit de arbeidsmarkt te stappen. Dit zorgt voor vrees voor een prijs/loonspiraal, maar op vandaag is deze, zelfs in de Verenigde Staten, niet aanwezig. In Europa voedde de daling van de euro en, in mindere mate, de Brexit ook de inflatie. In meer vervuilende sectoren zijn bedrijven, goed wetende dat ze gedoemd zijn om zich aan te passen, terughoudend om te investeren in bijkomende capaciteit waardoor het aanbod minder reageert op de gestegen vraag, hetgeen opwaartse druk op de prijzen zet.

Aan deze lijst van verklarende factoren zullen sommigen het uiterst soepele monetaire beleid dat centrale banken al geruime tijd voeren toevoegen. Door de drukpers aan een razend tempo te hebben laten draaien, zouden ze gezorgd hebben voor een terugkeer van de inflatie. Deze verklaring stuit echter op een dubbel bezwaar: de vertraging tussen de monetaire versoepeling en de toename van de inflatie en de aanwezigheid van alle andere hierboven genoemde verklarende factoren.

Perspectieven

Het opstellen van een scenario over de evolutie van de inflatie is delicaat, wetende in welke mate alleen al de gasprijs afhangt van geopolitieke spanningen, de conjunctuur en speculatie door traders. Desalniettemin lijkt het vandaag de dag verstandig zicht te verwachten aan inflatie boven het zeer gematigde niveau dat we de afgelopen jaren konden waarnemen en wel om een hele reeks redenen:

– De milieutransitie zal gepaard gaan met belastingen en regelgeving die de prijzen zullen opdrijven, terwijl milieuverstoringen de landbouwopbrengsten zullen verminderen, de productiviteit van de werknemers zal drukken en tot hogere verzekeringskosten zullen leiden;

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.