Financial spotlight – Maart 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Onheilsprofeet, waar ben je?

De voorbije herfst hoorden we volop onheilsprofeten die een recessie voorspelden die al even diep zou zijn als ze onvermijdelijk was. We zouden overspoeld worden door een tsunami aan faillissementen, KMO’s zouden massaal de boeken neerleggen en zelfstandigen zouden vallen als vliegen.

Dit was het discours van bepaalde werkgeverslobby’s die er zo probeerden voor te zorgen dat de bestaande overheidssteun werd verlengd of dat er nieuwe steun kwam. Dit type van uitspraken is begrijpelijk voor zij die ervan overtuigd zijn dat hun specifieke belangen het algemeen belang dienen. We moeten ons echter goed bewust zijn van hun partijdigheid en het is essentieel om met een kritisch oor naar de influencer te luisteren. Deze vooringenomenheid komt bovenop een door economen gekend kenmerk: werkgevers zijn slechte voorspellers. De enquêtes die hen vragen naar hun activiteiten in realtime hebben een zekere meerwaarde, maar hun visie over hoe de zaken er binnen 6 of 12 maanden voorstaan brengt weinig zoden aan de dijk.

Overdreven pessimisme

Maar de laatste tijd zaten niet alleen de werkgeversfederaties ernaast met hun voorspellingen. In oktober 2022 stelde de hoofdeconoom van het IMF, bij de publicatie van de nieuwe, neerwaarts herziene cijfers, dat “het ergste nog moet komen”. Deze uitspraak is des te verrassender omdat internationale organisaties een voluntaristische inslag hebben in hun prognoses. Aangezien ze ook aanbevelingen formuleren op vlak van economisch beleid, hebben ze de neiging te denken dat deze direct een positief effect op de economie zullen hebben.

Toen midden december de studiedienst van de Nationale Bank van België (NBB) aankondigde dat ze voor de Belgische economie maar één trimester met negatieve groei verwachtte en dat de terugval amper 0.1% zou bedragen en er met andere woorden geen sprake zou zijn van een recessie – die klassiek gedefinieerd wordt als een opeenvolging van twee kwartalen met negatieve groei – verwierpen de onheilsprofeten luidkeels dit scenario dat in hun ogen … of naar hun smaak … veel te rooskleurig was. De NBB had nochtans gelijk!

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.