Financial spotlight – Juni 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Milieureglementering en financiële markten?

Dat sommige, meer extreme, politici betwisten dat milieukwesties zoals CO2-emissies, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit prioriteit verdienen is wellicht weinig verwonderlijk. Het interpelleert daarentegen wel wanneer de Franse president Macron gevolgd door de Belgische premier De Croo oproepen tot een pauze op vlak van milieu-reglementering, zelfs indien hun standpunten niet helemaal op één lijn liggen. Wat valt hierover te zeggen vanuit het perspectief van financiële economie en beleggingen?

Werkeloos toezien, de slechtste houding 

Nee, de heren Macron en De Croo trekken het centrale economische feit en hetgeen de economie op één lijn brengt met de ethiek niet in twijfel: op planetaire schaal is niets doen op milieuvlak de grootste dwaasheid. Dit werd heel duidelijk met het “Stern Review on the Economics of Climate Change” uit 2006: niets doen bracht de hoogste economische kost met zich mee. In het Stern-rapport achtte men een aanpassing van amper 1% van het bbp als voldoende om de effecten van klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Met andere woorden een echt wel beperkte economische kost. En het betoog rond het klimaat kan worden doorgetrokken naar biodiversiteit, dat andere belangrijk milieuvraagstuk, zelfs al is het hier moeilijker om een economische waarde te bepalen.

We weten dat we iets moeten doen, we weten wat we moeten doen, en het kost veel minder om iets te doen dan niets te doen… en toch doen we niets, of veel te weinig. Hoe valt dit te verklaren? Een econoom ziet hierin een prisoner’s dilemma: individueel hebben we strikt genomen geen financieel belang bij iets doen: als de rest iets doet voor het milieu, “is de wereld gered”, zelfs als ik zelf niet verander. Als de rest niets doet “is het om zeep”, zelfs als ik de moeite deed om te veranderen. Het probleem dat zich stelt is een gebrek aan coördinatie, vergelijkbaar met iemand die zijn huis op orde wil houden maar wordt afgeschrikt door de passiviteit van zijn buren.

Het doembeeld van het verlies aan concurrentievermogen

Dit probleem van niet-coördinatie wordt het vaakst naar voor geschoven door diegenen die een reglementaire pauze vragen onder de vorm van angst voor verlies aan concurrentie-vermogen. Als Europa veeleisender is dan de rest van de wereld met China, India en de Verenigde Staten op kop, zullen investeringen en activiteiten delokaliseren en verandert er niets voor de planeet terwijl Europa zal verarmen en daardoor de situatie uiteindelijk slechter zal zijn dan voorheen. 

We kunnen op drie manieren een antwoord bieden op deze angst. Een eerste antwoord is dat een kleine open economie die alleen handelt wel degelijk zal worden beïnvloed door de mobiliteit van de productiefactoren, maar dat dit probleem zich veel minder stelt wanneer de regio zo rijk, uitgestrekt en divers is als Europa. Het belang van internationale handel met de rest van de wereld is voor Europa als regio slechts een fractie van het belang ervan voor België, Luxemburg of Frankrijk als land.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.