Financial spotlight – December 2022

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Lessen trekken uit het mislukken van voorspellen

Wanneer het jaareinde nadert, zijn de beurshuizen er als de eerste bij om hun economische vooruitzichten voor de volgende 12 maanden publiek te maken. Een goed gebruik bestaat erin om deze oefening te beginnen met een post mortem analyse van de geformuleerde verwachtingen van een jaar eerder, dit is zeker zo voor het voorbije jaar. Want het verschil tussen wat er werd voorspeld, onder meer door ons, en wat er zich in de realiteit heeft afgespeeld is bijzonder frappant,….en pijnlijk.

2022 had, althans volgens de meerderheid van de waarnemers, alles om een grand cru jaar te worden en dit zelfs ondanks de opgemerkte inflatie tijdens het tweede semester van 2021 en de militaire dreigingen aan de Oekraïense grens. Door de terugval van de Covid-epidemie zou een terugkeer naar de normale productieprocessen mogelijk zijn, de huishouden zouden des te meer consumeren omwille van de extra spaargelden en moesten zich geen zorgen maken om werkloos te vallen, gedragen door de nood aan transitie, mooie winstmarges en lage intrestvoeten zouden de ondernemingen gaan investeren, de staten zouden hun inschikkelijk budgettair beleid aanhouden en de monetaire politiek, met lage rentevoeten in reële termen, zou vriendelijk blijven.

Verwachtingen versus realiteit

Niets van dit alles is uitgekomen. Zeer zeker, de groeicijfers voor 2022 zijn hoog, ongeveer 3% voor de euro-zone (het dubbel van het normale) maar het groeiritme is snel achteruitgegaan in de loop van het jaar om op dit ogenblik zelfs uit te komen op een lichte krimp, en dus, op een scenario voor 2023 van rond de nul procent. Hoe kan een dergelijk groot verschil tussen de verwachtingen en de realiteit worden verklaard? Zoals reeds meegedeeld is onze vorige nieuwsbrief, kan dit voor de OESO-landen in enkele woorden worden samengevat: “Paying the price of war”. En effectief Rusland heeft op 24 februari Oekraïne binnengevallen; en de Oekraïners hebben een onverwachte weerstand geboden; en de westerse landen hebben steunmaatregels genomen voor Oekraïne en sancties tegen Rusland; en Rusland heeft gereageerd door de gaskraan dicht te draaien. De oorlog in Oekraïne en met haar de op hol geslagen energieprijzen, de sterke stijging van de inflatie gevolgd door de gespierde reactie (weliswaar vertrekkend van een extreem laag niveau) van de centrale banken naar de intrestvoeten toe. Het zijn deze externe vertrekpunten die plotseling veranderd zijn en het verschil verklaren.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.